Skrupulatnie i fachowo. Zawsze.
Skrupulatnie i fachowo. Zawsze.

Skrupulatnie i fachowo. Zawsze.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację radcowską odbyłem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy.
Doświadczenie zawodowe zdobywałem przez wiele lat w bydgoskich kancelariach prawniczych, gdzie zajmowałem się obsługą prawną zarówno przedsiębiorców, jak i klientów nieprowadzących działalności gospodarczej. Pracowałem również w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy na stanowisku asystenta sędziego.

Bartosz Kornalewicz

wpisany na listę radców prawnych pod nr BD-1319

Postępowanie administracyjne

Organy administracji publicznej wydają decyzje administracyjne na podstawie przepisów materialnego prawa administracyjnego w stosunku do osób fizycznych i innych podmiotów, na mocy których przyznają uprawnienia i nakładają obowiązki.

Więcej

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

Sądy administracyjne - Naczelny Sąd Administracyjny oraz 16 wojewódzkich sądów administracyjnych - zostały powołane do kontrolowania działalności administracji publicznej.

Więcej

Nieruchomości

W Polsce liczne nieruchomości cechują się nieuregulowanym stanem prawnym lub są przedmiotem współwłasności wielu osób powstałej na skutek dziedziczenia.

Więcej

Postępowanie w sprawach gospodarczych

Sprawami gospodarczymi są przede wszystkim sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Więcej

Przeczytasz na moim blogu

- Radca prawny Bydgoszcz, Radca prawny Bydgoszcz Gdańska, prawnik Bydgoszcz Gdańska -

Prawnik Bydgoszcz Gdańska

Prawnik Bydgoszcz Gdańska Radca prawny w centrum miasta to szansa na szybki kontakt i rozwiązanie sprawy dotyczącej...

Radca prawny Bydgoszcz

Kancelaria prawna w okolicy ulicy Gdańskiej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie podmiotów gospodarczych w tej okolicy.

Radca prawny Bydgoszcz Gdańska

Swoje usługi koncentruję w centrum Bydgoszczy. Chętnie pomogę Państwu w sprawach związanych z prawem administracyjnym. 
ip stresser