O mnie

Bartosz Kornalewicz

Wykształcenie. Doświadczenie. Asystentura.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację radcowską odbyłem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Po zdaniu egzaminu radcowskiego zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem BD-1319.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem przez wiele lat w bydgoskich kancelariach prawniczych, gdzie zajmowałem się obsługą prawną zarówno przedsiębiorców, jak i klientów nieprowadzących działalności gospodarczej. Pracowałem również w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy na stanowisku asystenta sędziego.


Moja Kancelaria.

Moja Kancelaria.

Kancelaria radcy prawnego, którą prowadzę, specjalizuje się w reprezentowaniu przedsiębiorców oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej w postępowaniach administracyjnych toczących się przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych toczących się przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ponadto zapewniam kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w stosunkach prawnych z kontrahentami, zwłaszcza w postępowaniach mających na celu polubowne zakończenie sporu, w procesach sądowych oraz w postępowaniach egzekucyjnych. Świadczę również usługi prawne w sprawach dotyczących nieruchomości, w szczególności w sprawach o zasiedzenie, dział spadku, zniesienie współwłasności, a także w sprawach, których przedmiotem są służebności i inne ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach, oraz w postępowaniach procesowych związanych z ochroną prawa własności przysługującego w stosunku do nieruchomości.


Moje podejście.

Moje podejście.

Szanuję swój i Państwa czas oraz Państwa pieniądze, dlatego skrupulatnie analizuję każdą sprawę i oceniam szanse uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia przed sporządzeniem odwołania, skargi, wniosku lub pozwu.

Analizuję najnowsze orzecznictwo i zmiany w przepisach oraz stale pogłębiam wiedzę prawniczą celem przedstawiana w toku postępowań skutecznych argumentów. Dbam o należyte przygotowanie się do procesu na etapie przedprocesowym, w szczególności o zgromadzenie wszystkich dowodów niezbędnych do udowodnienia okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, co stanowi warunek sprawnego i efektywnego dochodzenia roszczeń w sądzie, zwłaszcza w sprawach gospodarczych.
Zapraszam do kontaktu!

Prawnik Bydgoszcz Gdańska

Prawnik Bydgoszcz Gdańska Radca prawny w centrum miasta to szansa na szybki kontakt i rozwiązanie sprawy dotyczącej...

Radca prawny Bydgoszcz

Kancelaria prawna w okolicy ulicy Gdańskiej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie podmiotów gospodarczych w tej okolicy.

Radca prawny Bydgoszcz Gdańska

Swoje usługi koncentruję w centrum Bydgoszczy. Chętnie pomogę Państwu w sprawach związanych z prawem administracyjnym. 
ip stresser