Oferta

Kancelaria Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

Kancelaria Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Bartosz Kornalewicz

Doświadczenie zawodowe zdobywałem przez wiele lat w bydgoskich kancelariach prawniczych, gdzie zajmowałem się obsługą prawną zarówno przedsiębiorców, jak i klientów nieprowadzących działalności gospodarczej. Pracowałem również w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy na stanowisku asystenta sędziego.

Poniżej prezentuję Państwu swoją ofertę oraz główne dziedziny mojej pracy. Zachęcam serdecznie do kontaktu.


Postępowanie administracyjne

Organy administracji publicznej wydają decyzje administracyjne na podstawie przepisów materialnego prawa administracyjnego w stosunku do osób fizycznych i innych podmiotów, na mocy których przyznają uprawnienia i nakładają obowiązki.

Więcej

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

Sądy administracyjne - Naczelny Sąd Administracyjny oraz 16 wojewódzkich sądów administracyjnych - zostały powołane do kontrolowania działalności administracji publicznej.

Więcej

Nieruchomości

W Polsce liczne nieruchomości cechują się nieuregulowanym stanem prawnym lub są przedmiotem współwłasności wielu osób powstałej na skutek dziedziczenia.

Więcej

Postępowanie w sprawach gospodarczych

Sprawami gospodarczymi są przede wszystkim sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Więcej

Potrzebujesz prawniczego wspracia?

Poznaj sposób mojej pracy i poziom mojej skuteczności. Przekonasz się o słuszności swojego wyboru.

Skontaktuj się
ip stresser